top of page

"Shamanism is not a course, it's a life journey."

פתיחת קלפים

קלפים, רחלי וורולקר דורנאי
הקדמה

פתיחת קלפים היא סידור מערך קלפים בצורה קבועה מראש,על פי בחירה מתוך זיהוי וצורך של האדם המבקש בהירות.

הפריסה מגדירה כמה קלפים נפתח,היכן נניח כל קלף,ומה המשמעות של הקלפים והמיקום שלהם.

התכונה החשובה ביותר בפתיחה היא שלכל קלף יש את המיקום שלו,ואת המשמעות על פי הפריסה.

לאותו קלף יכולות להיות משמעויות שונות לגבי השואל/ת,וזאת בהתחשב ביחס למיקומו.

בסוג פריסה שנבחרה,בבקשת המסר או השאלה.

מה מעניקה פתיחת קלפים?

קלפים תומכים אותנו בתהליכי חיי היומיום.

בשלבים מסוימים בהם אנחנו מבקשים בהירות.

בזמנים שיש בילבול,עומס,וקושי להבין נושאים ורגשות עמוקים.

אני תמיד אומרת שהקלפים בוחרים אתכם.

הקלפים אותם אתם שולפים נישלפים מתוך בחירת התת-מודע שלכם,לשקף ולהציף את המודחק.

ולכן לא תמיד הם יהיו ברורים ומובנים ברגע הראשון של הפתיחה.

הפתיחות בה מגיעים אל פתיחת הקלפים,ההתמסרות,והאמונה לקבל את המסרים שלפעמים הם עקיפים.

הנשימות,והטיהור שאני מקימת לפני תומכים את איכות הפתיחה.

לזיהוי ופיענוח של המסרים.

כיצד מתבצעת פתיחת בקלפים?

המרחב מותאם ותומך את השקט הנידרש

לעבודה,וכניסה פנימה.

אני תמיד מטהרת את המרחב ואת האדם שבא לפתיחת קלפים.

על ידי שאלות שאני שואלת את האדם,אני מחדדת את הבקשה לבהירות המסרים,והנושא המתבקש.

מגישה את החפיסה לעירבוב,והעברת אנרגית האדם אל הקלפים.

ישנם פריסות שונות,ומגוונות,ואת בחירת מבנה הפתיחה,אני בוחרת ע"י זיהוי ופיענוח שלי אל מול האדם.

מכוונת ומנחה את האדם לבחירת הקלפים

בצורה אינטואטיבית,ללא מחשבה.

לאחר בחירת כל הקלפים,זהו השלב של פרימה,והסבר המשמעויות של הקלפים,ומיקומם.

לתת בהירות,ולשפוך אור על הנושא שאיתו הגיע האדם.

 

אלו קלפים אני משתמשת?

אני עובדת עם מבחר שונה,ומגוון של קלפים.

ומתאימה לכל אדם באופן אישי את הקלפים המדויקים ביותר.

סוג הקלפים:

קלפי סגולה:הם קלפים בדמויות של חיות,על פי הדרך האינדיאנית.

קלפים של אושו:קלפים של מאסטר רוחני מהמיזרח.

קלפיי הפשטות שבאלוהות:הם קלפים שעובדים ע"י הצ'אקרות(מרכזיי אנרגית הגוף)ועל פי האלמנטים של הגוף.

קלפיי מרלין:קלפים אשר דומותם היא דמות של קוסם בשם מרלין,ישות עתיקת יומין.

שמלמדת אותנו התעצמות פנימית אינטואטיבית.

 
מפגש פתיחת קלפים,יש לתאם מראש.

מתקיים בעמיקם

אורך מפגש-כשעתיים

עלות-300 ש"ח

פתיחת קלפים
130
פתיחות קלפים
פתיחת קלפים
ליצירת קשר
bottom of page