top of page

"Shamanism is not a course, it's a life journey."

סדנת חניכות לאש

חניכות לאש 1.jpg
משמעות האש במסורת האינדיאנית

האש עבור האינדיאנים היא מרכז הבית וההתגלמות של האלוהות על פני האדמה. האש היא יסוד חזק ומהיר הנע ככוח פורץ וסוחף את שאר היסודות. האש היא המנוע המחובר לנביעה הפנימית שבתוכנו.

בחיינו תבוא האש לידי ביטוי בדחף לתשוקה, יצירתיות, חיוניות ויטאליות וכריזמה הסוחפת אחריה אחרים ביכולת לשלהב.

כשאנו פועלים מתוך אש חיובית-אנו יוצרים לעצמנו מנוע רב עוצמה.

כשאנו פועלים מתוך האש השלילית שבתוכנו-זהו כוח פורץ להרס, אשר שורף אותנו ואת מי שנמצא בדרכנו.

המרכז האנרגטי הדומיננטי הפועל באלמנט האש הוא מרכז המין שלנו.

שליטה מתוך מודעות באלמנט האש שבתוכנו היא מתנה ליצירה, בריאה, ריפוי ואף הובלה של האחר בתהליכי גילוי והתפתחות.

כוחה של האש הוא כוח רב עוצמה ומומלץ לנתב אותה בתבונה.

קיימת שמירה על אש גברית, ושמירה על אש נשית, וכל אחת מהן היא למידה בפני עצמה.

על פי המסורת העתיקה

הגבר שומר את האש ה"גדולה" והאישה את האש ה"קטנה". ותמיכתם של הגברים בטקסים עבור נשים היא אחת הברוכות לשלום בין המינים. כל אחד יודע את מקומו/תפקידו. שמירה של אש גברית היא שמירה של טקסים גדולים, הנדרשת בהם עבודה פיזית רבה המותאמת לגבר, וכך גם האישה לא "לוקחת" לגבר את תפקידו, ולא נושאת יותר ממשקל גופה, מה שיוצר איזון.

שמירה על אש נשית היא שמירה מלאה בפמינין, אנרגיה נשית מאוזנת, שלא מצריכה מהאישה תנועה פיזית קשה. אלא כינוס ואיסוף לריפוי סביב האש, ובנחת האישה מזינה את האש בעצים טובים ובשרפים.

זו אש של בית, של משפחה, אש ששומרת על סדר העולם בין הגבר לאישה.

משמעות האש בחיינו

שמירה על האש מלמדת אותנו בעצם את שמירת האש שבתוכנו ועוזרת לנו לאזן אותה אל מרכז גופנו.

ישיבה סביב האש אוספת, ממגנטת וממרכזת, יוצרת שקט ומחזירה אותנו הביתה אל תוך עצמנו.

היא מחממת ומלטפת אותנו מבפנים ויש לאש את היכולת להתמיר מחשבות, רגשות ומילים.

ההתעגלות סביב האש מרפאת.

רואים זאת מאוד טוב על ילדים, תמיד כשיש אש, הראשונים שילכו אליה הם ילדים והיא מורה גדולה עבורם.

מהלך הסדנה לחניכה באש

בחניכה לאש נלמד לעבוד עם האש גם ברמה הבסיסית הכי פשוטה של איך מדליקים אש מקודשת, לאילו ענפים ועצים אנו זקוקים לשמירת האש, ואיך שומרים אותה.

ברמה האנרגטית נחווה יחד את ההזנה, היחסים ביננו לאש.

שירה, תפילה והקשבה.

נעבוד עם שרפים, ועשבי מרפא לטיהור ונלמד את תכונותיהם.

למי מיועדת הסדנה

החניכה מתאימה לכל מי שמעוניין ללמוד לעבוד עם אש, בכל הרמות- מהדלקת אש אישית בבית עד ללמידת החזקה מרחבית למעגלים, סדנאות ועוד

האש היא מורה גדולה ותמיד מחממת את הלב.

פרטים נוספים

החניכה מתקיימת בעמיקם ונמשכת שלוש שעות.

מועדי הסדנה מתעדכנים בלוח האירועים.

סדנאות שמאניזם
חניכות לאש
חניכות לאש
אישה כלבנה
ליצירת קשר
חניכות אש
סדנאות שמאניזם
חניכות לאש
סדנאות שמאניזם
חניכות אש
חניכות לאש אשה כלבנה
אשה כלבנה
אשה כלבנה
bottom of page