top of page

"Shamanism is not a course, it's a life journey."

סדנת אישה כלבנה- בליווי אישי

סדנת נשים בשרון, שמאניזם

ישנה האפשרות לקבל את סדנת אישה כלבנה כתהליך פרטי המותאם אישית לאישה.

משמעות הליווי האישי

סדנת אישה כלבנה בליווי אישי היא בעלת אותו המבנה והכלים המועברים בסדנת אישה כלבנה, המתמקדת בדרך העתיקה של הלבנה וההבדל הוא שהסדנה מותאמת לך באופן אישי.

מהלך הסדנא

4 מפגשים שהם תהליך אישי משמעותי המאפשר לגעת עמוק יותר בחוויות אישיות. 

ההבדלים בין ליווי אישי לקבוצתי

תהליך קבוצתי משקף שיתופים וחוכמת חיים של נשים אחרות בקבוצה,  מלמד אותנו להקשיב, לקבל ומלמד סבלנות.הוא מאפשר שקיפות עצמית ביטחון עצמי, אינטמיות קבוצתית, חוכמת המעגל ואחזקת המרחב.

תהליך אישי מאפשר דיוק ועומק המוכוון כולו אליך, רכישת כלים של יחסי  מטופלת למטפלת.

ניתן זמן רב יותר להתבוננות פריסה של הנושאים והרגשות שצפים בתהליך.

הליווי האישי מאפשר לנשים שאין להן זמן לעבור תהליך בזמן קצר ומרוכז יותר.

ליווי קבוצתי ואישי, שניהם מתנות וכל אחד מהן מאפשר לך בחירה בהתאם לנוחות והדיוק שלך בחייך.

 

 

הליווי מתקיים בעמיקם, בתאום מראש

אישה כלבנה
אישה כלבנה
ליווי אישי
אישה כלבנה
ליצירת קשר
ליווי אישי
אישה כלבנה0180613-WA0033
ליווי אישי
אישה כלבנה
bottom of page