top of page

"Shamanism is not a course, it's a life journey."

פתיחת קלפי טוטם 

קלפי טוטם, הדרך השמאנית
תשע חיות הטוטם

לכל אדם תשע חיות טוטם(חיות עוצמה) המיצגות את סגולות המרפא שהוא נושא במסעו על האדמה.

חיות או ישויות אלו מגלמות את היכולות, הכשרונות והאתגרים של האדם.

לדוגמא: אם אדם קשור לזאב כחיית העוצמה שלו,הרי הוא נולד להיות מורה,מפלס דרך,מחדש ובעל דחף לפעול.

אין הדבר מעיד בהכרח על כך שאותו אדם מכיר במתנות שקיבל והוא אכן משתמש במלוא הפוטנציאל שלהן.

ייתכן שמשמעות הדבר היא שהזאב נמצא שם כדי להביא את האדם לכדי הבנה של הכשרונות שעליו לפתח. אם האדם מתעלם מכשרונות אלו,ניתן יהיה לומר שהזאב מופיע בעמדה הפוכה.

מהי משמעות חיות הטוטם בחייכם?

כאשר אתם מגיעים למסעכם עלי אדמות,יש שבעה כיוונים המקיפים את גופכם הפיסי -  מזרח, דרום, מערב, צפון, למעלה, למטה ובתוך.

הכיוון הנקרא "בתוך" נמצא בתוככם פנימה אך הוא גם גם מקיף אתכם מכיוון שהיקום כולו נמצא בתוך תודעתכם.

בכל אחד משבעת הכיוונים האלה נמצאת חיית הטוטם שנועדה ללמד אתכם את השיעורים של אותו כיוון. 

איך תדעו מהן חיות הטוטם שלכם?

שתי החיות המשלימות את תשע חיות הטוטם שלכם הן אלה שהולכות משני צדדיכם כל הזמן וייתכן והן הופיעו בחלומותיכם במשך השנים. אם הם לא הופיעו בחלומות יכול להיות שאלה הם בעלי חיים שאתם נמשכים אליהם.

כדי לגלות מיהן חיות הטוטם שלכם ניתן לקיים פריסת קלפים, המתבצעת פעם אחת בלבד בחיים.

כיצד מתקיימת פתיחת קלפיי טוטם?

אני יוצרת מרחב שקט המותאם לכניסה פנימה על ידי נשימות וטיהור של שרפים טובים. אני מנחה אתכם בזימון של חיות הטוטם שלכם בצורה אינטואטיבית והזמנה של רוח החיה ביראת כבוד.

לפתיחה מבנה קבוע - מתחילים בסדר הכיוונים כמפת דרך, כל קלף נשלף למקומו בזמן שלו.

לאחר סיום הפתיחה ושליפת כל הקלפים אני מסבירה על משמעות החיה ומיקומה.

את המפה אתן כמובן לוקחות הביתה ומתחילות ללמוד על החיה בהקשר שלכם.

 

הפתיחות מתקימות בתאום מראש

בעמיקם

אורך המפגש עד שלוש שעות.

עלות-300 ש"ח

20180504_111044
קלפי סגולה חיות
פתיחת טוטם -אישה כלבנה
20180504_111111
ליצירת קשר
bottom of page